JCR’den Türkiye yorumu

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

*TL’nin değer kaybının Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı negatif etki, üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki farkın yok olacağı noktaya kadar yaklaşık 6-7 ay boyunca devam edecek

*Döviz talebini yukarı yönlü baskılayacak unsurların azalmış olması Türkiye’nin dış kırılganlığını pozitif yönde dengelemeye başlamıştır

*Ekonomik dengelenmenin kalıcılığı ve başarı olasılığı ise yaklaşan yerel seçimlerin yaratacağı stres seviyesine, harcamaların bütçe üzerinde yaratacağı baskıların boyutuna ve uluslararası ilişkilerin yönüne göre şekillenecektir. Ancak en önemlisi bankacılık sektörü kredi verebilir hale gelmeden ekonomik dengelenme sağlanamayacaktır. Bankacılık sektörünün kredi arzındaki isteksizliği, mevcut konjonktürde ekonomik çıkışı zorlaştıran, firma iflaslarını çabuklaştıran ve talep daralmasını derinleştiren en temel nedendir.

*Bankacılık sektörünün kredi verme istek ve kapasitesinin doğal yollarla canlandırılabilmesi ve sermaye kalitesinin artırılması için, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, risk ağırlıklı varlıklarının standart yönteme göre tespit edilmesi en temel ihtiyaç haline gelmiştir.

*Zira standart yönteme göre hesaplanacak sermaye yeterlilik oranları sayesinde, ulusal düzeyde mevcut kurumsal kredilerin yaklaşık yarısı kadar ilave kredi kapasitesi yaratılmış olunacaktır

*Gelişmiş ülkeler açısından gittikçe derinleşecek olan ekonomik durgunluğu önlemeye yönelik olarak küresel düzeyde yeni bir parasal gevşeme döneminin tekrar başlama olasılığı artmıştır

*Küresel düzeyde yeni bir parasal gevşeme döneminin tekrar başlama olasılığına bağlı olarak, 2019 yılı içerisinde gelişmiş ülkelerde istikrasızlık olasılığı artarken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin fonlama sıkıntısının tekrar rahatlayabilme olasılığı belirmiştir

*Bu dönemde Türkiye’nin düşen cari açık riski, sermaye akımları için makro düzeyde karşılaştırmalı ekonomik avantajlar yaratacak, TCMB’nin politikalarına yeni alanlar açacaktır

REUTERS

._sms-container { display: block; width: 100%; background-color: #f3f3f3; border-radius: 10px; display: flex; padding: 6px 15px; align-items: center; margin: 30px 0; border: solid 1px #eee; } ._sms-container:before{ display: inline-block; vertical-align: middle; content:”29BF”; font-size: 24px; color: #ff4136; margin-top: -4px; margin-right: 10px; } ._sms-container p { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, “Segoe UI”, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, “Helvetica Neue”, sans-serif; font-size: 17px; font-weight: bold; padding: 0 30px 0 0; color: #ff4136; } ._sms-container img { width: initial !important; margin: 0 20px; height: 22px; } ._sms-container img.sms_transparent { height: 1px; width: 1px; }

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir